Primer do klejów sekundowych

PR77
  • Postać: płynna
  • Lepkość: ~ 1,5 mPas
  • Punkt zapłonu: -2 °C
  • Kolor: bezbarwny transparentny
  • Opakowanie: 20 g butelka